Научна програма - 8 май 2021

доц. д-р Надя Димитрова, дм

Лектор:
доц. д-р Надя Димитрова, дм
European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy

доц. д-р Димитър Калев, дм

Модератор:
доц. д-р Димитър Калев, дм
СБАЛОЗ – Варна


Допълнително самообучение:
За допълнително самообучение, моля, след приключване на семинара намерете в ресурсната лавица на Библиотека МОРЕ следните презентации:

 • TNM класификация на злокачествените тумори на простата
 • TNM класификация на злокачествените тумори на маточна шийка
 • TNM класификация на злокачествените тумори на устна кухина
 • Oткриване
 • Въведение в TNM класификация на злокачествените тумори
 • Обсъждане (въпроси и отговори)
 • Пауза
 • TNM класификация на злокачествените тумори на бял дроб
 • Обсъждане (въпроси и отговори)
 • Пауза
 • TNM класификация на злокачествените тумори на гърда
 • Обсъждане (въпроси и отговори)
 • TNM класификация на злокачествените тумори на дебело черво и право черво
 • Обсъждане (въпроси и отговори)
 • Въведение в Торонто ръководство за стадиране на детски злокачествени тумори
 • Обсъждане (въпроси и отговори)
 • Закриване