Научна програма - 12 юни 2021

Лектори:

проф. д-р Маргарита Генова, дм

проф. д-р Маргарита Генова, дм

д-р Георги Балаценко, дм

проф. д-р Георги Балаценко, дм

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София

Модератор:

проф. д-р Валерия Калева, дм

проф. д-р Валерия Калева, дм

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна


Допълнително самообучение:
За допълнително самообучение, моля, намерете в ресурсната лавица на Библиотека МОРЕ следните материали:

 • ASH (American Society of Hematology) Atlas
 • ELN (European LeukemiaNet) Atlas
 • ONKODIN Image Bank
 • Bloodline Image Atlas
 • Oткриване
 • Въведение в хемопоезата
 • Контрол на съдбата на кръвните клетки
 • Обсъждане (въпроси и отговори)
 • Пауза
 • Периферна кръвна картина и диференциално броене – как, какво и колко
  Какво ни казват автоматизираните хематологични анализатори
  Кога ни е нужен микроскопът
 • Костномозъчно изследване
  Аспирация или биопсия – как, какво, кога, защо
 • Миелограмата – как, какво и колко
 • Генетичният материал на кръвните клетки – какво, как, кога, защо
 • Обсъждане (въпроси и отговори)
 • Пауза
 • Eритроцитна редица
 • Гранулоцити, мoноцити
 • Клинични случаи
 • Обсъждане (въпроси и отговори)
 • Пауза
 • Лимфоцити
 • Клинични случаи
 • Blood cell quiz
 • Обсъждане (въпроси и отговори)
 • Закриване